Osnovne informacije

Naziv udruge: Udruga za promicanje kvalitete života osoba s posebnim potrebama "Ivančica"

Sjedište i adresa: Zaprešić, Ulica bana Josipa Jelačića 77a

Ime i prezime predsjednika udruge: Andrej Peklić

Broj telefona i mobitela: 01/3353516 i 0993931100

e-mail: ivancica.zapresic@gmail.com

Facebook: Udruga Ivančica

Godina osnutka udruge: 2005. godine

Datum i godina upisa u Registar udruga: 21.03.2005.

Registarski broj udruge: 01001162 Klasa UP/I-230-02/05-01/67

Registrirana kod: Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Služba za opću upravu

IBAN udruge i naziv banke: HR8323600001101828763, Zagrebačka banka

OIB: 70682040923

Ukupan broj članova udruge: 100

Ukupan broj volontera: 10

 

©Udruga Ivančica

Dizajn i izrada: IDI VIDI d.o.o.