Ciljevi osnivanja udruge, sukladno Statutu:

 

©Udruga Ivančica

Dizajn i izrada: IDI VIDI d.o.o.